Satış Sözleşmesi


SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

SATICI: Ubm Bilişim ve Teknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti. bundan böyle UBM BİLİŞİM olarak adlandırılacaktır.

ÜRÜN: UBM BİLİŞİM'in pazarladığı tüm mal ve hizmetler.

MÜŞTERİ: Bu sözleşmenin bir tarafını oluşturan ve Ubm Bilişim ve Teknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti.’den ÜRÜN satın alan gerçek veya tüzel kişi. Bundan sonra MÜŞTERİ olarak adlandırılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu sözleşme, Çakmak Mh. Aşkın Sk. No:17 Ümraniye İstanbul İstanbul adresinde yerleşik Ubm Bilişim ve Teknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti. ‘nin pazarladığı ÜRÜN'leri sipariş eden gerçek veya tüzel kişi arasında geçerlidir. Ubm Bilişim ve Teknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti.’den  Ürün siparişi veren MÜŞTERİ işbu sözleşmede yer alan hükümleri kabul eder.

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

SEVK, TESLİMAT VE İADE 

Kargo ücreti, her satış modelinde açıkça belirtilen taraf tarafından ödenir. Kargo ücretinin müşteri tarafından ödeneceği durumlarda, kargo ücreti tahsilatı sipariş esnasında peşin olarak yapılır.

Kargoda meydana gelecek her türlü gecikme ve kayıp neticesinde vuku bulan problemleri,    Ubm Bilişim ve Teknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti. kargo firması ile çözümledikten sonra, kaybolan veya zarar gören ÜRÜN'ün yenisini veya muadilini yada bedel kadar MÜŞTERİ’nin istediği ürünü MÜŞTERİ'ye sevk eder. 

Hasarlı ürün teslimatı sözkonusu ise bu durum teslimat görevlisi huzurunda tespit edilip tutanak yoluyla belgelenmediği takdirde UBM Bilgisayar hiçbir sorumluluk altında değildir.

MÜŞTERİ, ÜRÜN satın alırken sevk adresini doğru bildirmelidir. MÜŞTERİ'nin sipariş sırasında verdiği adrese kargo şirketi tarafından teslim edilen ÜRÜN, MÜŞTERİ'ye teslim edilmiş kabul edilir. Eğer ÜRÜN, MÜŞTERİ’nin siparişi doğrultusunda gönderilmemişse, MÜŞTERİ, bu durumu teslim alır almaz bildirmekle yükümlüdür. 


İş bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul İli merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.